- Klub robi bardzo dużo dobrego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. Chcieliśmy pomóc, aby rzeczywiście mogli mieć siedzibę, w której będą funkcjonowali na miarę swoich potrzeb – Stwierdziła Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Pani Iwona Waszkiewicz…
 
27 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 W siedzibie Klubu Sportowego Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz (stara nazwa: Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”), znajdującego się przy ulicy Krasińskiego 3 w Bydgoszczy, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Mianowicie odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Sportu Niewidomych znajdującego się w nowej siedzibie Stowarzyszenia.
 
Rangę wydarzenia uświetnili swoją obecnością przybyli goście. A byli to: Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Pani Iwona Waszkiewicz, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pani Aleksandra Gierej, Radna Bydgoszczy Pani Elżbieta Rusielewicz, Przewodniczący Komisji Sportu/Radny Bydgoszczy Pan Ireneusz Nitkiewicz, Dyrektor Biura Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Agnieszka Bańkowska, Dyrektor Biura Aktywności Społecznej Pani Dorota Glaza, Pracownik Biura Aktywności Społecznej Pani Marlena Plebańska-Kaczor, Pracownik/specjalista Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Pani Anna Pokorniecka, a także trenerzy/instruktorzy szkolący na co dzień Członków KSN Łuczniczka Bydgoszcz:
 
Instruktor Sekcji Pływackiej Pani Maria Czarnecka, wieloletni Instruktor Sekcji Szachowej Pan Ulrich Jahr, wieloletni Instruktor Sekcji Lekkoatletycznej (sporty wytrzymałościowe i ruchowe) Pan Tomasz Chmurzyński, Instruktor Sekcji Strzeleckiej Pan Ireneusz Stachowski, Instruktor Sekcji Showdown oraz Trener Polskiej Kadry Pan Szymon Borkowski, Instruktor Sekcji Szachowo-Warcabowej Pan Tomasz Kuziel oraz wieloletni Instruktor sekcji Bowlingowej/Kręgli Klasycznych Pan Kazimierz Fiut.
 
Tak znamienitych gości podejmował Zarząd Klubu Sportowego Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz w składzie: Prezes Zarządu Pan Łukasz Skąpski, Wiceprezesi Zarządu Pani Georgina Myler oraz Pan Krzysztof Badowski, a także Członek Zarządu Pan Łukasz Cichy.
 
Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu KSN Łuczniczka Bydgoszcz, witając Gości, a także relacjonując pokrótce długą i zawiłą drogę prowadzącą Klub do tego szczęśliwego momentu w jego 25-letniej historii. Następnie Pan Łukasz Skąpski opisał w (jak mu się zdawało) błyskawicznym tempie obecnie realizowane przez Stowarzyszenie projekty, a także specyfikę pracy trenersko-instruktorskiej z niewidomymi i niedowidzącymi sportowcami, która jest standardem w Klubie.
Następnie Wiceprezes Zarządu przedstawiła zgromadzonym gościom kadrę instruktorską, która na co dzień pracuje w Klubie. Nie sposób wymienić wszystkich przymiotów, którymi charakteryzują się ci specjaliści. Należy tylko podkreślić, że jest to „elita elit”. Swoimi kompetencjami i doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnymi, a w tym i z niewidomymi i niedowidzącymi sportowcami mogliby obdzielić sporą rzeszę „standardowych” trenerów.
 
Po części „teoretycznej” nadszedł czas na prezentację i zwiedzanie obiektu. W klubie znajdują się 3 durze i wydzielone pomieszczenia do treningów, które zajmują większość przestrzeni zajmowanej przez Stowarzyszenie. Ze względu na specyfikę szkoleń sportowych z osobami z dysfunkcją narządu wzroku (1 trener na maksymalnie 2 ewentualnie 3 szkolonych) Był to kluczowy czynnik, wpływający na wybór właśnie tego obiektu, jako przyszłej siedziby Klubu. To właśnie te 3 sale miały największy priorytet w trakcie remontu.
 
Jako pierwsza, została zaprezentowana sala, w której na czas oficjalnego otwarcia Zarząd zorganizował całkiem udaną salę konferencyjną. Obrusami przykryto cokolwiek leciwe stoły, a przemowa Prezesa Zarządu odciągała uwagę gości (przynajmniej w teorii) od delikatnych niedoróbek wynikających ze skromnego budżetu, którym dysponowali gospodarze na przeprowadzenie błyskawicznego remontu. Na co dzień pomieszczenie te wykorzystywane jest do aktywności intelektualnej. W nim odbywają się treningi np. Sekcji Szachowo-Warcabowej prowadzone przez Panów Tomasza Kuziel i Ulrich Jahr.
 
Jako druga została zaprezentowana największa sala ze stołem do showdowna (forma tenisa stołowego dla niewidomych) oraz z „kącikiem masochisty”, czyli z królestwem Pana Tomasza Chmurzyńskiego Instruktora Sekcji Lekkoatletycznej, gdzie znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych i wytrzymałościowych. W Sali tej odbywają się także treningi strzelectwa laserowego.
 
Ostatnie pomieszczenie, to sala showdownowa. Tam rządzi Pan Szymon Borkowski. Pomieszczenie te ma znakomitą akustykę, co jest kluczowym czynnikiem w trakcie zgłębiania tajników tej bez wątpienia widowiskowej, a z pewnością bardzo głośnej dyscypliny sportowej.
 
Należy tutaj dodać, że Klub Sportowy Niewidomych Łuczniczka prowadzi wiele innych sekcji sportowych, ale zajęcia te odbywają się w obiektach np. Bydgoskiego Centrum Sportu itp.
 
Na końcu gościom pokazane zostały pomieszczenia gospodarcze – kuchnia, szatnia, toaleta i magazyny, których stan techniczny pozostawia jeszcze „troszeczkę” do życzenia. Zarząd Stowarzyszenia chce się zająć ich gruntownym remontem w przyszłości, jak tylko uda mu się pozyskać stosowne środki np. z programów celowych z PFRON-u itp.
 
Po zwiedzaniu obiektu Prezes Zarządu poprosił przybyłych gości o zabranie głosu.
- Klub robi bardzo dużo dobrego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. Chcieliśmy pomóc, aby rzeczywiście mogli mieć siedzibę, w której będą funkcjonowali na miarę swoich potrzeb – Stwierdziła Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Pani Iwona Waszkiewicz. Są to słowa, które chyba w najlepszy sposób pokazują i potwierdzają wyjątkową pozycję i renomę, jaką cieszy się Klub w Bydgoszczy. Pani Iwona Waszkiewicz wręczyła na ręce Pana Łukasza Skąpskiego pamiątkową statuetkę podarowaną od Prezydenta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego.
 
 Bydgoskie spichrze koloru postarzanego złota umieszczone na ciemnobrązowej podstawie z napisem: Z okazji otwarcia Centrum Sportu Niewidomych, nowej siedziby pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Łuczniczka" Z najlepszymi życzeniami Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy 27.04.2023
 
Podobnego zdania byli inni przybyli goście, w tym Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pani Aleksandra Gierej, którzy w trakcie swoich przemówień potwierdzali słowa Pani Wiceprezydent, a także zwracali uwagę na ogromną rzetelność i profesjonalne podejście do realizowanych zadań, którymi charakteryzują się Członkowie Zarządu, instruktorzy oraz trenerzy zatrudniani przez KSN Łuczniczka Bydgoszcz.,
 
Po wystąpieniach gości, Panowie Łukasz Skąpski i Krzysztof Badowski podziękowali wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że Klub Sportowy Niewidomych Łuczniczka może się cieszyć nową siedzibą. Wiceprezes Zarządu podkreślił ogromną przychylność Prezydenta Bydgoszczy, który podjął ostateczną decyzję o przekazaniu tych pomieszczeń.
 
Chcąc podkreślić wdzięczność, Zarząd Klubu, rękoma Pani Georginy Myler wręczył zgromadzonym gościom pamiątkowe monety/medale wybite z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia, która to rocznica była obchodzona w zeszłym roku.
Na zakończenie spotkania odbył się mały poczęstunek, na którym królował tort podarowany z okazji otwarcia nowej siedziby przez Pana Rafała Bruskiego Prezydenta Bydgoszczy.
 
Reasumując, było to bardzo udane spotkanie, które sprawiło, że Zarząd Klubu Sportowego Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz mógł uwierzyć w to, że podejmowane przez jego Członków działania mają sens i są dostrzegane oraz pozytywnie oceniane przez całe otoczenie.
Ze sportowym pozdrowieniem!
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz