Dzięki pracy szłonków stowarzyszenia oraz współpracy z instytucjami współfinansującymi działalność Stowarzyszenia, Stowarzyszenie KSN Łuczniczka może z roku na rok dynamicznie rozwija zakres swojej działalności, co przekłada się na coraz większą ofertę skierowaną do środowiska osób niewidomych i słabowidzących.

 • udział w rozgrywkach sportowych niewidomych i słabowidzących o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych niewidomych i słabowidzących,
 • organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, obozów itp.,
 • popularyzacja nowych dyscyplin sportowych wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, współzawodnictwo sportowe jako jedna z form rehabilitacji niewidomych i słabowidzących,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi w celu propagowania zdrowia oraz sportu wśród osób niewidomych i słabowidzących,
 • integrację społeczną i zawodową niewidomych i słabowidzących,

 Najważniejszymi Partnerami w finansowaniu działalności Stowarzyszenia są następujące instytucje:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Miasto Bydgoszcz
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenie realizując powyższe cele, organizując liczne imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym oraz szkoleniowym.
Poprzez trening i współzawodnictwo z innym osobami zawodnicy niepełnosprawnością mają możliwość przygotowania się do imprez sportowych najwyższej rangi takich jak: Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Paraolimpijskie.
Dzięki realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych aktywizuje się szeroka grupa osób z dysfunkcja wzroku. Środowisko do którego skierowane są nasze działania jest dotknięte w znacznym zakresie wykluczeniem społecznym i nasze działania stwarza możliwość ponownego ich aktywacji.

W Klubie działa aktywnie kilkanaście sekcji sportowych, m.in.:

 • szachy,
 • warcaby 100 polowe,
 • brydż,
 • nordic walking,
 • kręgle,
 • bowling,
 • taniec sportowy,
 • pływanie,
 • lekka atletyka – biegi długodystansowe,
 • strzelectwo sportowe,
 • piłka nożna,
 • wioślarstwo,
 • narciarstwo biegowe
 • biathlon
 • triathlon
 • kolarstwo tandemowe
 • showdown (odmiany tenisa stołowego dla niewidomych)
 • turystyka