baner projektu
Pierwszy ligowy turniej odbędzie się w terminie od 5 (środa) do 9 (niedziela) maja w ośrodkach Dagmor oraz Alicja w Ustce (ul. Storczykowa 6, 76-270 Ustka).
Ze względu na, w dalszym ciągu nie chcącego nas opuścić „gościa w koronie” Tegoroczny start Polskiej Ligi Showdown, nieco się opóźnił, ale Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz, z przyjemnością pragnie poinformować wszystkich miłośników showdowna w Polsce, że właśnie rozpoczyna się nabór do pierwszego w tym roku turnieju z cyklu Showdown Nie Tylko Dla Mistrzów. Poniższe informacje pozwolą wszystkim zainteresowanym w prosty i przyjemny sposób przejść proces rekrutacyjny. Prosimy o zapoznanie się z nimi i postępowanie dokładnie według wytycznych.
 
Organizatorem projektu jest Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "ŁUCZNICZKA" w Bydgoszczy, a dofinansowany jest on ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z konkursu 1/2021 pn. „Pokonamy bariery".
 
Pierwszy ligowy turniej odbędzie się w terminie od 5 (środa) do 9 (niedziela) maja w ośrodkach Dagmor oraz Alicja w Ustce (ul. Storczykowa 6, 76-270 Ustka).
 
Oba wyżej wymienione ośrodki znajdują się obok siebie. Na miejsce najłatwiej dotrzeć wysiadając na stacji kolejowej Ustka Uroczysko, którą od ośrodków dzieli siedmiominutowy, Niespełna kilometrowy spacer. Po dotarciu na miejsce prosimy o meldowanie się na recepcji ośrodka Dagmor, gdzie uczestnicy zostaną pokierowani do przydzielonych pokoi. Wszystkie niezbędne informacje takie, jak godziny posiłków, lokalizacja stołów do gry, system gier, godziny meczów itp. Przekazywane będą przy pomocy, specjalnie w tym celu utworzonej, grupy na komunikatorze WhatsApp.
 
Wysyłając zgłoszenia, prosimy o dokładne (zgodne ze stanem faktycznym) podawanie godzin przyjazdów i wyjazdów. Pozwoli nam to na dokładne zaplanowanie ilości posiłków, a dla osób, które pojawią się w środę w godzinach dopołudniowych, zapewnienie obiadu.
 
Prosimy także, o meldowanie na utworzonej grupie bądź telefonicznie (667 555 572), o fakcie dotarcia do ośrodków oraz o ewentualnych spóźnieniach.
 
Turniejowe rozgrywki, w kategoriach kobiet oraz mężczyzn, odbywać się będą na trzech stołach w czwartek, piątek oraz sobotę, a sędziować je będzie piątka sędziów. System gier przedstawiony będzie w czwartek po śniadaniu.
 
Zgłoszenia na turniej należy przesyłać po przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: https://bit.ly/pls-zapisy-2021 najpóźniej do dnia 29 (czwartek) maja do godziny 12:00. Po upływie tego terminu formularz rejestracyjny nie będzie dostępny.
 
Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest także przesłać drogą elektroniczną, na adres: luczniczka.bydgoszcz.wp.pl kopię (skan w formacie PDF, nie zdjęcie) aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności.
 
Przypominamy, że Osoby biorące udział w turniejach zobowiązane są posiadać własny sprzęt (rakietkę, rękawicę oraz gogle) zgodny z wytycznymi IBSA.
 
Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechniania wizerunku, Oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, a także Oświadczenia uczestnika o udziale w innych projektach.
 
W trakcie turnieju obowiązywać będzie regulamin zawodów opracowany przez organizatora.
 
Przypominamy także, że ze względu na panujące w Polsce zagrożenie, związane z obecnością koronawirusa, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia wirusem SARS COV-2, uczestnicy turniejów zobowiązani będą do przestrzegania procedur sanitarnych, zgodnych z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
Przede wszystkim wszyscy zawodnicy, sędziowie i pozostałe obecne osoby w trosce o zdrowie swoje oraz wszystkich pozostałych uczestników turnieju będą mieć obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w trakcie trwania całych zawodów z wyłączeniem sędziów oraz zawodników, którzy na czas rozgrywki będą mogli je odsłonić. Bezpośrednie kontakty ograniczone będą do niezbędnego minimum, a wszystkie informacje przekazywane będą uczestnikom drogą elektroniczną. Na sali rozgrywek przebywać będą mogli tylko: sędziowie, zawodnicy, trenerzy oraz osoby z obsługi technicznej zawodów. Ponadto wszystkie pomieszczenia, w których odbywać się będą rozgrywki będą regularnie wietrzone. Powierzchnie, z którymi mają kontakt zawodnicy będą skrupulatnie dezynfekowane, a sędziowie będą dbać o to, aby zawodnicy przed podejściem do stołów dezynfekowali także swoje dłonie. Powyższe procedury sanitarne zostaną szczegółowo omówione na odprawie technicznej poprzedzającej turniej.
 
Zegar tyka. Zapraszamy do zapisów.
Zarząd KSN Łuczniczka