Celem klubu jest prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki, rekreacji, Rehabilitacji, zdrowia i innych form wypoczynku lezących w sferze zadań Publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności środowiska osób Niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku, a także działalność szkoleniowa Oraz działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.