Rolap projektu z ciemności na sportowy olimp 2024

I. Organizator i dofinansowanie


1. Organizatorem projektu jest Klub Sportowy Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz;
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z konkursu 1/2023 pn. „Możemy więcej”, kierunek pomocy 3.
 

 


II. Cele

 
1. Przeprowadzenie w 2024 r. cyklu trzech imprez, zawodów/turniejów sportowych o zasięgu ogólnopolskim dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w następujących dyscyplinach: bowling, nordic walking oraz warcaby 100-polowe;
2. Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku;
3. Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
4. Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.


III. Miejsce i termin

 
1. W ramach projektu Z Ciemności Na Sportowy Olimp odbędą się 3 zawody/turnieje w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju :
• „Puchar Łuczniczki w Warcabach 100-polowych” – turniej 10-dniowy,
• „Puchar Łuczniczki w Nordic Walking” – zawody 5-dniowe,
• „Puchar Łuczniczki w Bowlingu” – turniej 4-dniowy;
2. Szczegółowe informacje o lokalizacji i terminie poszczególnych zawodów/turniejów z cyklu będą się sukcesywnie ukazywać w siedzibie organizatora,na jego stronie internetowej www.łuczniczka.org.pl oraz na jego profilu na Facebooku
3. Wszystkim uczestnikom zawodów/turniejów organizator zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie.


IV. Warunki rekrutacji oraz uczestnictwa

 
1. Osoby biorące udział w zawodach/turniejach muszą legitymować się orzeczeniem stwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku;
2. W poszczególnych zawodach/turniejach mogą brać udział zawodnicy z terenu całej Polski;
3. Po wcześniejszej konsultacji i zgodzie organizatora, w poszczególnych turniejach/zawodach zawodnikom mogą towarzyszyć przewodnicy/asystenci;
4. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny
pod adresem: http://bit.ly/zcnso-zapisy-2024, bądź w inny sposób, wskazany przez organizatora, jednak nie wcześniej, niż ukaże się komunikat organizacyjny danej imprezy;
5. Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest okazać organizatorowi na odprawie technicznej poprzedzającej turniej dowód osobisty oraz oryginał aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności, a także przesłać kopię orzeczenia (skan,
nie zdjęcie), drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
6. O zakwalifikowaniu do poszczególnych turniejów z cyklu decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń. Zgłoszenia nadesłane po terminie bądź niekompletne mogą być pominięte, a wolne miejsce będzie zaproponowane pierwszemu zawodnikowi z listy rezerwowej;
7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zawodników z poszczególnych klubów/ekip;
8. Osoby biorące udział w turniejach zobowiązane są posiadać własny sprzęt (warcabnica, kijki itp.);
9. Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku, Oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w zawodach/turnieju, a także Oświadczenia uczestnika o udziale w innych projektach.


V. Wpisowe

 
1. Opłata startowa dla zawodników oraz przewodników/asystentów wynosi:
• „Puchar Łuczniczki w Warcabach 100-polowych” – 500,00 zł,
• „Puchar Łuczniczki w Nordic Walking” – 150,00 zł,
• „Puchar Łuczniczki w Bowlingu” – 120,00 zł;
2. Płatności można dokonać:
• gotówką u organizatora na odprawie technicznej poprzedzającej turniej (należy mieć odliczoną kwotę),
• przelewem na rachunek organizatora (61 1020 1475 0000 8402 0367 1344, PKO Bank Polski, tytuł przelewu: "Wpisowe ZCNSO Warcaby/Nordic Walking/Bowling));
3. Osoby opłacające wpisowe przelewem zobowiązane są dostarczyć organizatorowi (mailowo bądź osobiście) potwierdzenie przelewu bankowego;
4. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów związanych z opłatami parkingowymi naliczanymi przez ośrodek/hotel, w którym zakwaterowani będą uczestnicy poszczególnych zawodów/turniejów, a także ewentualnych dodatkowych opłat za diety specjalne, bądź inne indywidualne wymagania uczestników dotyczące zakwaterowania (np. pokój 1-osobowy) itp.


VI. Regulamin oraz zasady gry

 
1. W trakcie zawodów/turniejów obowiązywać będą regulaminy opracowany przez organizatora;
2. System gier przedstawiony będzie na odprawie technicznej poprzedzającej każdy turniej z cyklu.
VII. Nagrody
1. Po zakończeniu każdego turnieju z cyklu zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają atrakcyjne nagrody.


VIII. Uwagi

 
1. Szczegółowe informacje dotyczące projektu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora www.łuczniczka.org.pl;
2. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Łukaszem Skąpskim dzwoniąc pod nr +48 667 555 572 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Łukaszem Cichym dzwoniąc pod nr +48 784 954 749 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
4. Biuro projektu Z Ciemności Na Sportowy Olimp znajduje się w siedzibie Klubu Sportowego Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz - ul. Krasińskiego 3, 85-008 Bydgoszcz.
 
Zapraszamy do udziału w projekcie!
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz