rollap_projektu
I. Organizator
 • Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka” w Bydgoszczy;
 • Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.
II. Cele
 • Rozegranie cyklu turniejów showdown w formule Grand Prix i wyłonienie najlepszych zawodników z dysfunkcją narządu wzroku w kraju w kategoriach Kobiet, Mężczyzn oraz drużyn;
 • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku;
 • Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
 • Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.
III. Miejsce i termin
 • W ramach projektu Showdown Nie Tylko Dla Mistrzów - Polska Liga Showdown odbędzie się siedem turniejów w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju w kategoriach indywidualnej oraz drużynowej;
 • Szczegółowe informacje o lokalizacji i terminie poszczególnych turniejów z cyklu ukazywać się będą sukcesywnie na stronie internetowej organizatora: www.łuczniczka.org.pl;
 • Wszystkim uczestnikom turnieju organizator zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie.
IV. Warunki rekrutacji oraz uczestnictwa
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem stwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku;
 • W turniejach mogą brać udział zawodnicy z całej Polski;
 • Reprezentacje na turniejowe rozgrywki mogą zgłaszać kluby zrzeszające zawodników showdown z dysfunkcją narządu wzroku oraz inne nieformalne zrzeszenia graczy showdown;
 • O zakwalifikowaniu do poszczególnych turniejów z cyklu decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń;
 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zawodników z poszczególnych klubów;
 • Osoby biorące udział w turniejach zobowiązane są posiadać własny sprzęt (rakietkę, rękawicę oraz gogle) zgodny z wytycznymi IBSA;
 • Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechniania wizerunku, Oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, a także Oświadczenia uczestnika o udziale w innych projektach.
V. Zasady gry oraz regulamin
 • W trakcie turnieju obowiązywać będzie regulamin zawodów opracowany przez organizatora;
 • System gier przedstawiony będzie na odprawie technicznej poprzedzającej każdy turniej z cyklu;
 • W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry showdown opracowane przez IBSA;
 • Regulaminy dostępne są u organizatora w trakcie turniejów.
VI. Nagrody
 • Po zakończeniu każdego turnieju z cyklu zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy;
 • Na zakończenie projektu wszyscy biorący w nim udział zawodnicy otrzymają dyplomy oraz gadżety pamiątkowe, a trójka najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach medale oraz statuetki.
VII. Zgłoszenia
 • Zgłoszenia należy przesyłać po przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: https://bit.ly/pls-zapisy-2022, bądź w inny sposób, wskazany przez organizatora;
 • Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną kopię (skan, nie zdjęcie) aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności;
 • Zgłoszenia nadesłane po terminie mogą być pominięte, a wolne miejsce będzie zaproponowane pierwszemu zawodnikowi bądź pierwszej drużynie z listy rezerwowej.
VIII. Uwagi
 • Szczegółowe informacje dotyczące projektu publikowane będą na stronie organizatora www.łuczniczka.org.pl;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Łukaszem Skąpskim dzwoniąc pod nr +48-667-555-572 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Łukaszem Cichym dzwoniąc pod nr +48-784-954-749 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału w projekcie
Zarząd KSN Łuczniczka