rollap_SHOWDOWN_2021
Najbliższy ligowy turniej, który odbędzie się w bydgoskim hotelu Akor, zaczyna się w czwartek 3 czerwca.
Zarząd KSN Łuczniczka z przyjemnością pragnie poinformować wszystkich miłośników showdowna w Polsce, że 26 maja o godzinie 12:00 rozpoczyna się nabór do kolejnego turnieju z cyklu Showdown Nie Tylko Dla Mistrzów – Polska Liga Showdown. Poniższe informacje pozwolą wszystkim zainteresowanym w prosty i przyjemny sposób przejść proces rekrutacyjny. Prosimy o zapoznanie się z nimi i postępowanie dokładnie według wytycznych.
 
Organizatorem projektu jest Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "ŁUCZNICZKA" w Bydgoszczy, a dofinansowany jest on ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery".
 
Najbliższy ligowy turniej, który odbędzie się w bydgoskim hotelu Akor, zaczyna się w czwartek 3 czerwca. Wszystkie niezbędne informacje takie, jak godziny posiłków, lokalizacja stołów do gry, system gier, godziny meczów itp. Przekazywane będą przy pomocy, specjalnie w tym celu utworzonej, grupy na komunikatorze WhatsApp.
 
Wysyłając zgłoszenia, prosimy o dokładne (zgodne ze stanem faktycznym) podawanie godzin przyjazdów i wyjazdów. Pozwoli nam to na dokładne zaplanowanie ilości posiłków itp.
 
Prosimy także, o meldowanie na utworzonej grupie bądź telefonicznie (667 555 572), o fakcie dotarcia do ośrodka oraz o ewentualnych spóźnieniach.
 
Turniejowe rozgrywki, w kategoriach kobiet oraz mężczyzn, odbywać się będą tradycyjnie na trzech stołach, a sędziować je będzie piątka sędziów. System gier przedstawiony będzie w trakcie czwartkowej odprawy technicznej, która odbędzie się po kolacji.
 
Zgłoszenia na turniej należy przesyłać po przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: https://bit.ly/pls-zapisy-2021 najpóźniej do dnia 28 (piątek) maja do godziny 12:00. Po upływie tego terminu formularz rejestracyjny nie będzie dostępny.
 
Każdy ze startujących (pierwszy raz w tym roku) zawodników zobowiązany jest także przesłać drogą elektroniczną, na adres: luczniczka.bydgoszcz.wp.pl kopię (skan w formacie PDF, nie zdjęcie) aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności.
 
Przypominamy, że Osoby biorące udział w turniejach zobowiązane są posiadać własny sprzęt (rakietkę, rękawicę oraz gogle) zgodny z wytycznymi IBSA.
 
Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechniania wizerunku, Oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, a także Oświadczenia uczestnika o udziale w innych projektach.
 
W trakcie turnieju obowiązywać będzie regulamin zawodów opracowany przez organizatora.
 
Przypominamy także, że ze względu na panujące w Polsce zagrożenie, związane z obecnością koronawirusa, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia wirusem SARS COV-2, uczestnicy turniejów zobowiązani będą do przestrzegania procedur sanitarnych, zgodnych z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
Przede wszystkim wszyscy zawodnicy, sędziowie i pozostałe obecne osoby w trosce o zdrowie swoje oraz wszystkich pozostałych uczestników turnieju będą mieć obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w trakcie trwania całych zawodów z wyłączeniem sędziów oraz zawodników, którzy na czas rozgrywki będą mogli je odsłonić. Bezpośrednie kontakty ograniczone będą do niezbędnego minimum, a wszystkie informacje przekazywane będą uczestnikom drogą elektroniczną. Na sali rozgrywek przebywać będą mogli tylko: sędziowie, zawodnicy, trenerzy oraz osoby z obsługi technicznej zawodów. Ponadto wszystkie pomieszczenia, w których odbywać się będą rozgrywki będą regularnie wietrzone. Powierzchnie, z którymi mają kontakt zawodnicy będą skrupulatnie dezynfekowane, a sędziowie będą dbać o to, aby zawodnicy przed podejściem do stołów dezynfekowali także swoje dłonie. Powyższe procedury sanitarne zostaną szczegółowo omówione na odprawie technicznej poprzedzającej turniej.
 
Zapraszamy do zapisów.
Zarząd KSN Łuczniczka