Nasz klub reprezentowało pięcioro zawodników.

Wyniki naszych zawodników : karabinek Kobiety, Jolanta Szapańska zajęła siódme miejsce, pistolet dwunaste, dwubój czternaste.
Karabinek Mężczyzn: Arkadiusz Gęstwiński czwarte miejsce, pistolet drugie miejsce, w dwubój drugie miejsce, tym samym w kategorii pistolet i dwubój został Wice Mistrzem Polski.
Karabinek Mężczyzn: Grzegorz Kłos zajął jedenaste miejsce, pistolet czwarte miejsce, dwubój dziesiąte miejsce. Marek Szapański w tej samej kategorii  zajął czternaste miejsce, pistolet trzynaste, dwubój czternaste.
Mirosław Kolatowicz w kategorii Karabinek Mężczyzn szesnaste miejsce, pistolet piętnaste miejsce, dwubój szesnaste miejsce.

Gratulacje dla Zawodników.