Informujemy , iż z dniem 12 marca udostępniliśmy nowy serwis www.łuczniczka.org. Zmieniony serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Każdy serwisy publiczne od czerwca 2015 r. musi spełniać wymagania dostępności, zgodne ze specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Poziom dostępności, który staramy się zapewnić w naszym serwisie to minimum AA, a w część wytycznych na poziomie AAA..

Poprzedni serwis będzie nadal dostępny pod nowym adresem www.stara.łuczniczka.org.pl, jako wersja archiwalna . Użytkownicy będą mógł korzystać z zasobów „starej strony”, która stanowi nierozłączną część aktualnego serwisu. Przełączki do starego serwisu znajdują się w serwisie, jak i w na „starej stronie”.

Będziemy poszukiwać rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność serwisu. Jeśli zdarzy się jakiś problem z dostępnością stron, prosimy o podzieleniem się informacją , zakładka kontakt. Sukcesywnie nowy serwis będzie uzupełniany o niezbędne informację, życzymy zadowolenia z użytkowania serwisu.

Administrator Serwisu