Na podstawie uchwały nr U01/PR04/2024 z dnia 05.04.2024 Zarząd Klubu Sportowego Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 07.05.2024 o godzinie 10:30 (pierwszy termin), a w przypadku braku wymaganego kworum w drugim terminie o godzinie 10:45 w siedzibie Klubu ul. Zygmunta Krasińskiego 3 85-008 Bydgoszcz.
PROPONOWANY PORZĄDEK
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
KLUBU SPORTOWEGO NIEWIDOMYCH ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ
 
1. Powitanie i otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Przyjęcie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Zebrania.
8. Wybory brakujących władz Klubu:
a) Zarządu Klubu;
b) Komisji Rewizyjnej Klubu.
9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz