Logo klubu
3 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym zostały podjęte decyzje (uchwały) dotyczące m.in. wysokości składek członkowskich, wykorzystania środków z tzw. 1,5%, finansowania startów w imprezach sportowych w 2023 r. itd. Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z poniższym artykułem.
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Sportowcy, styczeń jest takim miesiącem, kiedy Zarząd podejmuje szereg uchwał regulujących obowiązki i przywileje Członków Klubu na cały rok. Nie inaczej było i w tym roku. 3 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym zostały podjęte decyzje (uchwały) dotyczące m.in. wysokości składek członkowskich, wykorzystania środków z tzw. 1,5%, finansowania startów w imprezach sportowych w 2023 r. itd. Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z poniższym artykułem.
 
Składki członkowskie
 
Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o tym, że składki członkowskie w 2023 r. wynosić będą 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Z obowiązku opłacania składek członkowskich zwolnieni są: Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi oraz Członkowie Zwyczajni do 18 roku życia. Składki członkowskie należy uiścić do 31 marca 2023 r.
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Sportowcy, zanim sięgniecie po kartkę, aby zacząć pisać prośbę o zwolnienie ze składek, zastanówcie się, o jakiej kwocie jest mowa. 5,00 zł miesięcznie. Tyle od stycznia tego roku wynosić będą składki członkowskie. 5,00 zł to tyle, co hot dog w popularnej sieci sklepów spożywczych, albo jeden dobry pieniący się napój ze sporym dodatkiem chmielu, a w dobrej promocji to i dwa, zakupione w jakimś dyskoncie. Ewentualnie jest to cena frytek w barze szybkiej obsługi…
 
Tylko tyle „wyrzeczeń” kosztuje możliwość całorocznego korzystania ze wszystkich przywilejów bycia Członkiem naszego Klubu. A przywileje są niemałe – możliwość korzystania z całej, stale się rozrastającej, infrastruktury sportowej oferowanej przez Klub. Możliwość udziału w stacjonarnych i wyjazdowych szkoleniach sportowych. Możliwość wyjazdu na turnieje, zawody, imprezy sportowe itd. Obiektywnie 5,00 zł miesięcznie, to raczej umiarkowana cena za cały wachlarz możliwości, jaki daje nasz Klub.
 
Ponadto Zarząd postanawia utrzymać wysokość składek członkowskich do końca trwania swojej kadencji, czyli do końca 2026 r.
Finansowanie startów w imprezach sportowych w 2023 r.”,
 
Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu „Regulaminu Finansowania Startów i udziału Członków KSN Łuczniczka Bydgoszcz w turniejach, zawodach oraz Imprezach Sportowych w 2023 r.”, w którym zawarte zostały wszystkie regulacje dot. Zagadnienia.
W przeszłości bywało już czasami tak, że Zarząd Klubu podjął decyzję o dofinansowaniu startu/udziału naszego Członka w jakiejś imprezie sportowej, prosząc, aby ten po powrocie niezwłocznie dostarczył do siedziby wyniki/rezultaty oraz jakąś fotografię na stronę internetową ilustrującą te zmagania. No i w tym momencie słuch o kimś takim lubił zaginąć…
 
Było to już niejednokrotnie powtarzane, że KSN Łuczniczka Bydgoszcz korzysta z dofinansowań. Są to środki publiczne, których otrzymanie generuje na Klubie szereg wymogów i obowiązków. M.in. jest to publikowanie osiągnięć objętych dofinansowaniem zawodników (beneficjentów).
 
Chcąc uniknąć takiej „niefrasobliwości” części z nas, Zarząd opracował specjalny regulamin, w którym dokładnie opisane jest, jakie wymogi spoczywają na objętym dofinansowaniem zawodniku. Niedostosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu skutkować będzie odmową finansowania startu w imprezie sportowej.
 
Z całym regulaminem można zapoznać się w siedzibie Klubu. Poniżej publikujemy zapisy dotyczące poziomu finansowania poszczególnych imprez sportowych.
 
Poziom finansowania startu/udziału zależny jest od zajętego miejsca i rangi turnieju/zawodów/imprezy sportowej i kształtuje się w następujący sposób:
a) Finały Mistrzostw Polski - 100% finansowania,
b) Półfinały/turnieje eliminacyjne do Finałów Mistrzostw Polski w kwocie uzależnionej od zajętego przez zawodnika miejsca:
- miejsce w pierwszej połowie stawki – 100% finansowania,
- miejsce w drugiej połowie stawki – 50% finansowania,
c) Finały Mistrzostw Polski niepoprzedzone turniejami eliminacyjnymi analogicznie jak w Półfinałach,
d) Starty/udział uczącej się młodzieży do 21 roku życia – 100% finansowania.
Starty/udział w turniejach/zawodach/imprezach sportowych rangi Pucharu Polski, Grant Prx oraz innych o zasięgu ogólnopolskim nie będą finansowane.
Wykorzystanie środków z 1,5%
 
Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o tym, że osoba (Członek Stowarzyszenia) wskazany w celu szczegółowym tzw. 1,5%, za okres rozliczeniowy 2022 może wykorzystać maksymalnie 50% przekazanej kwoty na wskazany przez siebie cel (zgodny ze statutem Stowarzyszenia) po otrzymaniu uprzedniej zgody przez Zarząd w terminie od 01.08.2023 r. do 30.06.2024 r.
 
Szanowni Państwo, oznacza to, że wzorem minionych lat w przypadku, kiedy w celu szczegółowym 1,5% Ktoś wskaże z imienia i nazwiska, któregoś z Członków Klubu, osoba taka, może poprosić Zarząd o wykorzystanie tej kwoty na wskazany przez siebie cel. Oczywiście musi on nie stać w sprzeczności z zapisami statutu.
 
Celem takim może być: opłacenie startu w turnieju/zawodach/imprezie sportowej nie objętych dofinansowaniem Klubu, zakup odzieży sportowej czy jakiegoś osobistego sprzętu sportowego itp.

Zachęcamy do opłacania składek i korzystania z wszystkich możliwości, które daje członkostwo w KSN Łuczniczka Bydgoszcz!
 
Ze sportowym pozdrowieniem!
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz