Chcę opowiedzieć „czytelnikom” o świecie "widzianym" oczyma niewidomego. O jego blaskach i cieniach. O tym, jak osoby niewidome radzą sobie z trudami dnia codziennego…
 Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, mieszczące się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 5, kolejny raz zaprasza czytelników i czytelniczki do udziału w Żywej Bibliotece.
Żywa Biblioteka jest po to, by dawać przestrzeń, by oswajać z innością. Wykorzystuje ona metodę spotkania i rozmowy do przeciwstawiania się uprzedzeniom i stereotypom. Jak mówi Dorota Glaza koordynatorka Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy - chcemy, by odbywająca się w BCOPW przy ul. Gdańskiej 5 Żywa Biblioteka była różnorodna, jak społeczność lokalna Bydgoszczy. Dlatego właśnie do współpracy jako Żywe Książki zaprosiliśmy osoby, które ze względu na swoje osobiste doświadczenia zechcą opowiedzieć o różnych sytuacjach, w których spotykały się z marginalizacją ze względu na wiek, pochodzenie, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię czy niepełnosprawność.

W tym roku po raz pierwszy żywą książką stanie się Łukasz Skąpski, Prezes Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" w Bydgoszczy. Łukasz będzie nosił tytuł: Niewidomy - Widzący duszą.
- Chcę opowiedzieć „czytelnikom” o świecie "widzianym" oczyma niewidomego. O jego blaskach i cieniach. O tym, jak osoby niewidome radzą sobie z trudami dnia codziennego, barierami, spotykanymi na drodze, a w końcu o tym, jak można takim osobom pomóc, a przynajmniej nie przeszkadzać. - Mówi Prezes.

Inicjatywa BCOPW jest doskonałą okazją, aby szerszej grupie ludzi przybliżyć specyfikę środowiska osób niewidomych i niedowidzących.