Z wielkim żalem i smutkiem informujemy że nasz klubowy kolega Ś.P. MICHAŁ TOBOLSKI zmarł 24.10.2022
Data pogrzebu: 28.10.2022.
Ceremonia ostatniego pożegnania rozpocznie się o godzinie 10:45 na Cmentarzu Wiślana w Bydgoszczy
Przed ceremonią ostatniego pożegnania na cmentarzu zostanie odmówiony różaniec.