Wspomina założycielka, Honorowego Członek KSN Łuczniczka Krystyny Misterek – (z domu Wawrzon)  „Odszedłeś tak wcześnie- nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić”  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o tragicznej śmierci Franciszka,

którego poznałam jako pracownika Spółdzielni Niewidomych „Gryf” w Bydgoszczy w latach 70-tych. Już od młodzieńczych lat zainteresowany i zaangażowany w sporcie, głównie w lekkoatletyce, gdzie jako inwalida wzroku brał czynny udział w zawodach organizowanych w kole Sportowym w Spółdzielni „Gryf” i w Klubie Sportowym „Start Astoria” w Bydgoszczy.  Herman był zasłużonym działaczem w pracy zawodowo-społecznej jako wice przewodniczący rady nadzorczej spółdzielni niewidomych Gryf w Bydgoszczy, gdzie Go wielokrotnie odznaczano. Również za dobre wyniki w lekkiej atletyce otrzymywał z klubu Start Astoria najpierw brązową a następnie srebrną odznakę. 

Władze KSN „Łuczniczka „ 2005 rok.                

Franciszek był współzałożycielem razem z Andrzejem Sargalskim, Krystyną Misterek (Wawrzon), Jadwigą Henselek i Edwardem Skierą powstałego w 1997 roku Pomorsko Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Łuczniczka w Bydgoszczy, gdzie do 2014 roku pełnił funkcję Vice Prezesa, a do 2018 roku był członkiem Zarządu.  Na jubileuszu 20-lecia KSN łuczniczka Bydgoszczy w 2017 roku otrzymał medal pamiątkowy dla zasłużonych działaczy. 

20-lecie KSN Łuczniczka- 18.02.2017r., Hotel  Akor, Odznaczeni Zasłużeni członkowie, od lewej: Krystyna Misterek, Andrzej Sargalski,  Franciszek Herman, Krystian Malcherek, Janina Śledzikowska.

Jako sportowiec należał do sekcji warcabowej, kręgli klasycznych, był inicjatorem i propagatorem showdown tj. coś na wzór tenisa stołowego dla niewidomych. Jednak najbardziej udzielał się w turystyce i w licznych wycieczkach krajoznawczych organizowanych przez „Łuczniczkę”, na których zabawiał uczestników pieśniami biesiadnymi w duecie z Leszkiem Żygowskim. Na imprezach integracyjnych był towarzyski, lubił tańczyć i zabawiać gości. Był pogodnym, pełnym życia i humoru kolegą i tak Go zapamiętamy.  Krystyna Misterek 

Impreza integracyjna 26.04.2014r. w firmie  samochodowej Pana Drzewieckiego. Krystyna Misterek z Frankiem na motorze.

Spływ Kajakowy „Łuczniczki” 5.06..2013 rok. Ekipa wodniaków przed startem szlakiem Brdy- na trasie Mylof-Rytel-Woziwoda ok. 19 km 

50 lecie szachów niewidomych w Polsce, 08.06.2002  rok.

        

Tekst i zdjęcia K. Misterek