2021.05.25 - Nasze projekty nagrodzone w konkursie na najlepsze Inicjatywy pozarządowe roku 2020
Podczas V Bydgoskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się 25 marca rozstrzygnięty został konkurs na Najlepszą bydgoską inicjatywę pozarządową 2020 roku „Przechodzący przez rzekę”, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy.
 
Do konkursu zostały zgłoszone, aż dwa projekty realizowane przez Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka". Obie zgłoszone inicjatywy zdobyły uznanie kapituły konkursowej. W kategorii na najlepszą inicjatywę 2020 roku, projekt "Z Ciemności Na Sportowy Olimp" zajął III miejsce otrzymując wyróżnienie. Natomiast za projekt "Showdown Nie Tylko Dla Mistrzów - Polska Liga Showdown" nasze Stowarzyszenie otrzymało podziękowanie.
 
Dwa cykle turniejów odbywające się w ramach projektów "Z Ciemności Na Sportowy Olimp" oraz "Showdown Nie Tylko Dla Mistrzów - Polska Liga Showdown" (dofinansowane ze środków PFRON z konkursu 1/2019 pn. "Kierunek Aktywność"), w minionym roku stanowiły podstawę oferty naszego Stowarzyszenia.
 
Były to już kolejne, modyfikowane i dostosowywane do oczekiwań i potrzeb uczestników (beneficjentów) oraz realiów i możliwości organizacyjnych, ich odsłony. W roku 2020 w ramach obu projektów odbyło się łącznie 12 turniejów/zawodów sportowych. Były to: 3-dniowy turniej showdowna tzw. "szybkiego" (56 zawodników), 3-dniowe zawody triathlonowe (10 zawodników), 10-dniowy turniej showdown oraz warcabów 100 polowych (78 zawodników), 5-dniowe zawody nordic walking (40 zawodników), a także 3-dniowy turniej w bowlingu (30 zawodników). W ramach "Polskiej Ligi Showdown" zostało rozegrane 7 turniejów w formule Grand Prix i na ich zakończenie zostali wyłonieni najlepsi zawodnicy z dysfunkcją narządu wzroku w kraju w tej dyscyplinie w kategoriach Kobiet, Mężczyzn oraz drużyn.
 
Warto nadmienić, że showdown jest mało jeszcze znaną, ale bardzo widowiskową grą dla osób niewidomych i niedowidzących. Sport ten jednak z roku na rok zdobywa (m.in. dzięki tym projektom) coraz większą popularność w środowisku. W swych ogólnych zasadach i kształcie, dyscyplina ta, przypomina nieco skrzyżowanie tenisa stołowego z cymbergajem.  
 
Celem projektów był Wzrost (poprzez sport) aktywności osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku oraz poprawa ich umiejętności i sprawności ogólnej, a także wzrost aktywności społecznej i życiowej. Po przez szeroki wachlarz oferowanych aktywności sportowych, projekty te trafiły do bardzo licznej i zróżnicowanej grupy beneficjentów ostatecznych, stając się tym samym "filarem" oferty KSN Łuczniczka adresowanej do niewidomych i niedowidzących sportowców z terenu Bydgoszczy oraz całego kraju.
 
Mimo panującej pandemii koronawirusa i związanych z tym problemów organizacyjnych, w ramach projektów odbyły się wszystkie zaplanowane turnieje. W rozgrywkach mogły brać udział osoby niewidome i niedowidzące z terenu Bydgoszczy oraz całego kraju. W rozgrywkach brali udział zawodnicy bardzo zaawansowani (w tym członkowie polskiej kadry narodowej) oraz zupełni adepci.
 
Rezultatem ogólnopolskiego charakteru projektów było to, że niewidomi i niedowidzący sportowcy z Bydgoszczy mieli niepowtarzalną okazję zmierzyć się z topowymi zawodnikami z terenu całej Polski w tym z kadrą narodową. W tym wyjątkowym, po przez panującą pandemię koronawirusa, roku dla wielu z nich, udział w organizowanych w ramach projektów, turniejach był jedyną okazją/możliwością do podjęcia jakiejkolwiek aktywności sportowej. Trochę niezamierzonym, ale będący niezwykle istotną wartością dodaną, efektem tego był wpływ na podtrzymanie dobrej kondycji psychospołecznej w tych trudnych "COVID-owych" czasach. Fakt organizowania przez Stowarzyszenie imprez sportowych (na niezmiennie najwyższym poziomie), mimo niesprzyjających temu okoliczności, odbił się szerokim echem w polskim środowisku niewidomych i niedowidzących sportowców i spotkał się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem społecznym.
 
Osoby z dysfunkcją narządu wzroku ze względu na swoją niepełnosprawność mają ograniczone możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. W minionym roku, ze względu na przymusową izolację, spowodowaną koronawirusem, problem ten jeszcze się pogłębił. Beneficjenci realizowanych przez KSN Łuczniczka projektów zdobyli jednak niepowtarzalną szansę, aby móc zaspokoić tę naturalną potrzebę społeczną, spotkań z podobnymi sobie. Projekty "Z Ciemności Na Sportowy Olimp" oraz "Showdown Nie Tylko Dla Mistrzów - Polska Liga Showdown" stały się platformą łączącą wszystkich niewidomych i niedowidzących miłośników sportu oraz pasjonatów aktywnego trybu życia, którzy dzięki oferowanych w ramach projektów turniejów, otrzymali szansę zdobywania nowych kompetencji sportowych, znajomości i rozwoju kontaktów interpersonalnych.
 
Ponadto działania podejmowane podczas realizacji zadań umocniły w przekonaniu beneficjentów, iż uprawianie sportu, jak i aktywność fizyczna przynosi same pozytywne korzyści. Beneficjenci osiągnęli to poprzez czynny udział w organizowanych rozgrywkach i zajmowanie punktowanych miejsc, co spowodowało uzyskanie uznania środowiska. Działania takie wiążą się ze wzrostem liczby aktywnych fizycznie osób niewidomych i niedowidzących. Informacje o planowanych turniejach oraz o ich rezultatach ukazały się w prasie środowiskowej oraz lokalnej, co przełożyło się na trwały wzrost świadomości społecznej dotyczącej osób z dysfunkcją narządu wzroku, realizujących się po przez podejmowanie zróżnicowanych aktywności sportowych oraz o potrzebie sportowej rywalizacji tej grupy społecznej. Dodatkowo, dzięki profilowi na Facebooku - Polska Liga Showdown Nie Tylko Dla Mistrzów oraz dedykowanemu dyscyplinie showdown kanałowi na YouTube - Showdown 360, informacje o projekcie oraz sposoby radzenia sobie z koronawirusem oraz zasadach bezpieczeństwa w tym trudnym okresie, dotarły do miłośników showdowna na całym świecie, stając się naśladowanym wzorcem.
 
Zarząd Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" jest niezwykle dumny z otrzymanego wyróżnienia oraz podziękowania. Mamy ogromną nadzieję, że podejmowany przez nas trud aktywizacji po przez sport, wykluczonej grupy społecznej, jaką są osoby z dysfunkcją narządu wzroku, sprawi, że w przyszłości osoby te staną się równorzędnymi i pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju, a ich niepełnosprawność stanie się tylko jedną, wcale nie najważniejszą, z ich cech.
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd KSN Łuczniczka