„Szanowni Państwo,

w dzisiejszych czasach wszyscy uczymy się dostosowywać do nowej rzeczywistości. Coraz więcej i częściej  przenosimy załatwianie codziennych spraw do Internetu. Obecna sytuacja, związana z pandemią wirusa Covid-19 i wdrożonymi środkami zaradczymi, ulega niestety szybkim zmianom, wymuszając konieczność dokonywania bieżących przeobrażeń w wielu sferach naszego życia. Brak możliwości bezpośrednich kontaktów międzyludzkich spowodował, że bez wychodzenia z domu chcemy składać wnioski, załatwiać formalności, otrzymywać odpowiedzi, słowem – preferujemy komunikować się online. Aktualna sytuacja dotknęła także sferę związaną z zapewnieniem przez PFRON dostępności wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami.

W odpowiedzi na liczne zapytania i obiektywne potrzeby, PFRON zaplanował od
1 stycznia 2021 r. uruchomienie na platformie SOW obsługę pełnego procesu w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, uwzględniający udział Organizatorów turnusów jako użytkowników systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów turnusów, nowa funkcjonalność będzie umożliwiała
również elektroniczną korespondencję między Wnioskodawcą, Realizatorem
i Organizatorem Turnusu w odniesieniu do danej sprawy.

            Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do upowszechniania wśród współpracujących z Państwem - Organizatorów turnusów, o nowych możliwościach jakie daje im System SOW,
a także informowaniu osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z dobrodziejstw wynikających ze składania wniosków bez wychodzenia z domu. Aplikowanie o środki PFRON nigdy nie było tak proste, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w godzinach pracy urzędu. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie i wysiłek podejmowany w celu udzielania wsparcia, szczególnie
w okresie pandemii, przełoży się na realną i skuteczną pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Użytkownicy, którzy aplikowali o środki za pomocą systemu SOW, już doceniają pozytywny wpływ aplikacji na proces bezpiecznego obiegu dokumentów bez narażania swojego zdrowia, a niekiedy nawet życia.

Informacje związane z nową funkcjonalnością obsługi turnusów rehabilitacyjnych w SOW dostępne są pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/komunikaty/organizatorzy-turnusow-nowymi-uzytkownikami-systemu-sow/index.html

Zachęcamy do zamieszczenia linka do tego artykułu na Państwa stronie internetowej. Wierzymy, że dzięki temu informacja o nowych możliwościach aplikowania on-line o środki PFRON dotrze do szerokiej grupy osób z niepełnosprawnościami.

Przypominamy również, iż wszystkie informacje związane z Systemem SOW znajdziecie Państwo na  dedykowanym portalu - https://portal-sow.pfron.org.pl/.

Do dyspozycji jest także Infolinia SOW, która jest czynna w godzinach od 9-17 od poniedziałku do piątku, dostępna pod numerem: 800 889 777.”